Make your own free website on Tripod.com

Од нашето формирање во 1989 година , па се до денес успеваме да Ви пружиме најквалитетни
стоматолошки услуги и благодарејќи на Вашата поддршка станавме една од најдобрите приватни
стоматолошки ординации во Македонија .

Просториите на Стоматолошката Ординација “Дуки-Лек“ се наоѓаат во центарот на Скопје ,
помеѓу Центарот за Странски јазици , главниот влез на Зоолошката Градина и Американската Амбасада -
на улица Титовоужичка број 10 .

Телефонот на кој можете да контактирате со нас е : 02-3067-494
Повелете , јавете ни се и резервирајте си термин за посета

Работно време од 8 до 20 часот