Make your own free website on Tripod.com

Истражувања и текстови на Д-р Бобан Фиданоски со тимот на соработници во областа на Стоматологијата и Медицината

Отстапувања во Стоматологијата

автор: Д-р Бобан Фиданоски
публиковано во : “Дентиција“

Орални манифестации на СИДА

автор: Д-р Бобан Фиданоски
публиковано во : “Дентиција“

Виртуелна Училница по Периодонтологија

автори : Д-р Даниела Велеска & Д-р Бобан Фиданоски
публиковано во : “Дентиција“

Клонирање

автор: Д-р Бобан Фиданоски

 

Интернет издание на учебникот “Морфологија на заби“ на Проф. д-р Железаров