Make your own free website on Tripod.com
“Дуки-Лек“

Вработени во ординацијата

Д-р Душан Велкоски - Стоматолог

Д-р Бобан Фиданоски - Стоматолог и Забен Техничар

Д-р Јелена Велкоска - Стоматолог и Забен Техничар

Анета Стоилковска - Стоматолошки Асистент