Make your own free website on Tripod.com

Dr. Dusan Velkoski - Dentist

Dr. Boban Fidanoski - Dentist & Dental Technician

Jelena Velkoska - Dental Technician

Aneta Stoilkovska - Dental Assistant

External co-worker and counselor

Dr. Liljana Velkoska - Dentist in Policlinic "Cair" , Skopje