Make your own free website on Tripod.com
Стоматолошко Осигурување во нашата ординација

Стоматолошки услуги со плави картони

Стоматолошката Ординација “Дуки-Лек“ со цел за подобра и поблиска соработка со своите пациенти склучи договор со Фондот за Здравствено осигурување на Македонија.

Овој договор овозможува нашите пациенти да можат и во нашата ординација да ги користат бенефициите на плавите картони како што тоа се прави во сите државни стоматолошки амбуланти . Плавите картони можат да се користат само за услуги од областа на Конзервативната , Орално-Хируршката и Пародонтолошката Стоматологија ( пломбирање , вадење заби , чистење на забен камен ...) , но не и за Протетски услуги .

Цените се исти како и во сите државни амбуланти .

Поради ограниченоста на пациенти со плави картони кои можеме да ги примиме во текот на еден месец ( поради правилата утврдени од страна на Фондот и Министерството ) , Ве молиме однапред да го закажете терминот за посета со плави картони на нашиот телефон :

( 02 ) - 36-74-94


или на нашата е-маил адреса:
dukilek@hotmail.com

Работно време за пациенти со плави картони е :

Секој работен ден , од понеделник до петок
на утро од 8 до 12 часот , и попладне од 16 до 20 часот .