Make your own free website on Tripod.com
Виртуелна прошетка
низ ординацијата

Стоматолошкиот комплекс “Дуки-Лек“ е составен од повеке сегменти :

Стоматолошки оддел

Квалитетот на нашите услуги се должи на строго избраниот квалитетен
стоматолошки персонал , како и на технологијата што нашата


ординација ја поседува .

Нашите врвни Стоматолози работат на две стоматолошки столици :

“Југодент“ - Електра 2000 ( 450.000 вртежи во минута )

“Југодент“ - Електра т 742 (400.000 вртежи во минута )

Додатна опрема :

Стерилизатор “Инструментарија“-Загреб СТ-01/02
Хелиомат “Вивадент“
Хелиомат “Елипар“ - Uvio-Visio

Компресор “Торос“ - Lt.100 - Hp. 2,5

Сите услуги извршени на нашите пациенти се евидентираат преку специјален компјутерски програм, се со цел да бидеме во тек со целиот дентален статус на пациентите од временски аспект , со што се подобрува квалитетот на нашата работа .

Заботехничка Лабораторија

Заботехничката лабораторија е составена од две сали и е опремена со :

Четири техничарски маси за работа
Технички мотор за обработка "KaVo" EWL - K9 - 25.000 вртежи во минута
Технички мотор за обработка "TechDent" - ( 12.000 вртежи во минута )
Пеќка за Порцелан "Vacumat 30 " од "Vita"
Ивомат “Aquapolimer“ "EuroLab"- Словенија
Пеќка за загревање "Tehnodent" - Бањалука
Ротакс центрифуга - "Tehnodent" - Бањалука
Пескара "Ionidakiss" - Солун
Гипс Тример "Aurodent" - Словенија
Полир мотор - "Abbot & Ashby" - UK

Рентген оддел

Просторија со Рентген апарат за интраорални снимки
“Темна“ соба за развивање на RTG снимките

Чекална

Климатизирана просторија со капацитет за прием на 6 особи