Make your own free website on Tripod.com
 
Д-р Лилјана Велкоска
Надворешен соработник на
нашата ординација

 

Родена во Кичево, Македонија во 1950 година

Дипломиран Доктор на Стоматологија на Стоматолошкиот Факултет во Скопје