Make your own free website on Tripod.com
Д-р Бобан Фиданоски
Стоматолог - Забен Техничар

 

Роден на 20 Декември 1973 година во Скопје , Македонија .

Во Јуни 1992 година завршил Средно Медицинско Училиште “Др.Панче Караѓозов“ и се здобил со диплома на Забен Техничар .

Од 1995 год. работи како Забен Техничар во Стоматолошката Ординација “Дуки-Лек“ - Скопје .

Дипломирал Стоматологија на Стоматолошкиот Факултет во Скопје на 04 Јули 2000 година

Од Јули 2000 година работи како Стоматолог во Стоматолошката Ординација “Дуки-Лек“