Make your own free website on Tripod.com
Улица Титовоужичка број 10
1000 Скопје


Република Македонија

Ординацијата се наоѓа во Карпош Еден , во улицата спроти Центарот за Странски Јазици , на само 200 метри од главнит влез на Зоолошката градина , во близина на Американската Амбасада .


Телефон/Факс : ( 02 ) -3067-494